PDF Print E-mail

Silikon

 

Silikon

 


Silikongummi är en oorganiskt elastomer tillverkad av en tvärbunden kiselbaserade polymer förstärkt med fyllningsmedel. Det erbjuder en unik kombination av kemiska och mekaniska egenskaper som organiska elastomerer inte kan matcha.

Dessa egenskaper gör silikongummimaterialet till det naturliga valet för applikationer från bakformar till turboslangar.

Varför silikongummi är ett bättre val:

Längre livslängd i skadliga miljöer.
Så gott som opåverkad av väder - regn, snö, fukt, ozon eller solens skadliga ultravioletta (UV) strålar i många år.
Organiska elastomerer kan bli spröda och spricka under långvarig exponering av miljön.

Bredare temperaturområde - från -100 till 316 ° C.
Ekologiska elastomerer mjuknar och deformeras oåterkalleligt vid temperaturer över 100 ° C, de blir sprött vid temperaturer under -25 ° C.

Naturligt goda elektriska isolerande egenskaper som inte förändras avsevärt under exponering för svåra påfrestningar på miljön (värme, kyla, fukt, olja, ozon, UV-strålar).

Behåller sin naturliga flexibilitet och motståndskraft (motstår sättning) över ett bredare temperaturområde.

Utmärkt tätning.

Inert (ingen smak eller lukt), många i kontakt med mat alternativt läkemedel.
Fler alternativ - ett brett spektra med hårdheter (från 10 till 80 Shore A), ett brett spektra av färger (från genomskinlig till en mängd färgade).

Låt Silikongummi inspirera dig i din nästa design.

Med den stora flexibiliteten hos silikongummi, har du oändliga design alternativ. Silikonet vi jobbar med kan gjutas, extruderas samt kalendreras till alternativa former, storlekar och designer.

Se oss som Er naturliga partner vid val av kvalitet och rådfråga oss gärna då vi har en mångårig erfarenhet både som tillverkare och formgivare av silikon.
 

login box

Logga in